Elbil på anleggsplassen

Det har etterhvert kommet en del elbiler på anleggsplassene. Vi ser ofte at disse står plugget i nærmeste stikkontakt på plassen. Dette er er ikke anbefalt eller en praktisk. Elbiler skal lade fra en egnet ladeboks. Dette er tryggere og det går raskere å lade. Vi leverer løsninger og ladebokser til dette. Vi har både enkle løsninger og mer avanserte løsninger med adgangskontroll og forbruksrapportering på hver enkelt bruker. Det er en fordel å ta høyde for lading av elbiler i en tidlig fase slik at mansikrer at det er nok strøm på plassen for dette.