1000V anlegg, strøm over lange avstander

Mange steder er det lang avstand fram til anleggsplassen fra der hvor man kan hente ut strøm. Her kan det ofte lønne seg å transformere opp spenningen til 1000V og ned igjen til 400V på uttaksstedet. Fordelen med dette er at man slipper å legge store kabler fram til anlegget. Med denne løsningen kan vi gå lange avstander med langt mindre kabel enn i et konvensjonelt anlegg.