Rigging av byggestrøm på anleggsplassen

I tillegg til å melde opp anlegg og levere byggestrøm leverer vi også kabler og sentraler til byggeplassen. Vi rigger også opp hele anleggsplassen hvis det er ønskelig. Vi erfarer ofte at byggestrømmen ofte ikke blir lagt opp hensiktsmessig og etter hvert ligger det kabler på kryss og tvers uten noe system over det. Det fører ofte til mye driftsstans pga overbelastning og jordfeil på anlegget.