Tips og råd for byggestrøm på anleggsplasssen

Bruk av skjøteledninger

Det blir stadig avdekket varmgang og skadede bevegelige ledninger på byggeplasser. Det er viktig
at det brukes ledninger som er beregnet til bruk på et slik område. Utstyret må tåle de
påkjenningene de kan bli utsatt for på en byggeplass.

Veikryssing

Når man krysser en anleggsvei med kabel skal man grave ned kabelen i trekkerør, eller evt. bruke kjøreplater. Det anbefales å grave ned kabelrør der det er mulig. Er det vinter må man ta høyde for brøyting, da fungerer kjøreplater dårlig.

Kjøreplater
Kjøreplater
Slik bør det ikke gjøres!
Slik bør det ikke gjøres!

Kabelskjøter

Ved lange strekk må man ofte skjøte sammen flere kabler. Skjøten skal da ikke ligge på bakken. Da vil man få problemer med jordfeil fordi det kommer vann inn i skjøtekontakten. Alle plugger og skjøtekontakter skal henges opp og tildekkes så det ikke trenger inn vann.
Dette funger ikke særlig godt.

Jordfeilbrytere

Det finnes veldig mange forskjellige jordfeilbrytere og sikringer. I de flest av våre underfordelinger ser de slik ut:

Tips og råd-7

Det er forskjell på om sikringene har løst ut pga. for høy belastning eller om de har slått ut på jordfeil.

På sikringen til venstre vil bare den blå vippen ligge nede ved jordfeil. Ligger begge nede er det overbelastning eller kortslutning.

På sikringene til høyre vil den ved jordfeil ha et blått flagg som viser dette. Hvis den ligger nede som på bildet i midten er det overbelastning eller kortslutning. På bildet til høyre er den slått ut på jordfeil.

Det kan også være en jordfeilbryter som er forrankoblet på flere kurser, eller hele underfordelingen.

Da ser de som regel slik ut:

Jordfeilbryteren på bilde er slått ut på jordfeil.

Er det jordfeil i anlegget må man prøve å koble ut deler av anlegget for å lokalisere i hvilken skjøteledning feilen ligger. Ofte er årsaken at kabelskjøter ligger i vann eller så er det ofte noe av utstyret som er plugget i som er defekt.

Årsaken til jordfeil er i de aller fleste tilfeller vann.

Her er et eksempel på en litt uheldig plassering av kabelskjøter og underfordeling:

Ovner

Det anbefales ikke å bruke enfas ovner (vanlig stikkontakt) større enn 2000W (2kW), pga. fare for varmgang og brente stikkontakter. Trenger man større ovner bør det brukes ovner med industrikontakt (trefase).
Brent plugg.
Brent stikkontakt.

Fasefordeling

Hvis det brukes enfas ovner er det viktig å fordele effekten på forskjellige kurser og faser. Hvis man har flere underfordelinger plugget i etter hverandre eller på samme kurs må man passe på at lasten blir fordelt. Eksempel: Du har en kurs i hovedfordelingen, derifra går det en kabel til en underfordeling, videre derifra går det en kabel til en ny underfordeling. Når man plugger i en ovn på kurs 1 i den første underfordelingen, bør man da bruke kurs 2 eller 3 i den neste underfordelingen.

Underfordelinger

Før man begynner å sette ut underfordelinger bør man planlegge litt fremover. Ofte blir det bare plugget i nærmest uttak og etter hvert blir det uoversiktlig og lite driftssikker i forhold til jordfeil og overbelastning Ved flere underfordelinger etter hverandre på samme kurs må man tenke på at man får mindre tilgjengelig effekt på hver underfordeling. På litt større anlegg kan det ofte litt ut i prosjektet være greit å ta en runde å legge om en del på nytt for å få et mer oversiktlig og driftssikkert anlegg. Det vil man ofte spare mye tid og frustrasjon på. Plassering er også viktig å tenke på, det er ikke alle plasseringer som er like praktiske etter en dag med regn:
Det finnes mange typer underfordelinger. Det er viktig å bruke utstyr som er tilpasset formålet. Små plastsentraler er praktiske å bruke innendørs eller under tak. Disse er ikke egnet for å brukes utendørs:
Minisentral er ikke egnet for utendørs bruk.
Alle plugger som tilkobles i skapet må være rene og tørre. Se bestandig på pluggen og i stikket før du plugger inn. Pass på at den ikke er brent eller møkkete. Pass også på at pluggen sitter helt inn.
Brent plugg.
Brent skjøtekontakt.
Her er et eksempel på hva som skjer etter en stund med tilkoblinger som har dårlig kontakt:
Brent tilkobling i underfordeling.