Byggestrøm til alle formål.

Fra de store nasjonale infrastrukturprosjektene til eneboligproduksjon

Byggestrømskap er en provisorisk løsning for uttak av strøm fra strømnettet i din bygge/anleggsperiode.

I tillegg til byggestrøm leier vi også ut undersentraler, skjøteledninger, lys, transformatorer, varme m.m.

Vi leverer byggestrøm i følgende kommuner:

 • Asker
 • Bærum
 • Eidsvol
 • Fet
 • Gjerdrum
 • Hurdal

 

 • Rælingen
 • Skedsmo
 • Sørum
 • Ullensaker
 • Aurskog

 

 • Lørenskog
 • Nannestad
 • Nes
 • Nittedal
 • Oslo

 

Byggestrøm.no | Elektrovegen 2, 2069 Jessheim | Tlf. 975 88 990 | e-post: mk@byggestrom.no

 

Vi leverer byggestrøm i følgende kommuner: Asker, Bærum, Eidsvol, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Oslo, Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ullensaker og deler av Aurskog.

Ring

Asker

Bærum

Eidsvol

Fet

Gjerdrum

Hurdal

Lørenskog

Nannestad

Nes

Nittedal

Oslo

Rælingen

Skedsmo

Sørum

Ullensaker

Aurskog

Byggestrøm.no

Elektrovegen 2, 2069 Jessheim

Tlf. 975 88 990

e-post: mk@byggestrom.no